Kriza Ákos polgármester FIDESZ :: A program
Nyitóoldal Kriza Ákos Képviselők Kapcsolat Sajtómegjelenések Galéria Videógaléria
jeloltek

Miskolc fejlesztése közös ügyünk

A Fidesz és a kormány stratégiai fontosságúnak tartja Miskolc fejlődését. Kiemelt jelentőséget tulajdonítanak annak, hogy a város a következő években végre fejlődési pályára álljon. Ezért a pártvezetés és a helyi Fidesz szervezete közösen olyan csapatot állított össze, amely tudja: hogyan mozdítható ki Miskolc jelenlegi, válságos helyzetéből, illetve miként válhat a leggyorsabban fejlődő városok egyikévé.

[Helyi] program_480.jpg A miskolci Fidesz–KDNP olyan programot állított össze, amelynek középpontjában a munkahelyteremtés, a biztonság és az élhető város megteremtése áll. A munkahelyteremtés a legnehezebb, egyben a legnagyobb feladat is.

PROGRAMUNK legfontosabb pontjai 

Letölthető pdf-formátumban »

MUNKAHELYTEREMTÉS MISKOLCON

1. - A jövőkutatás eredményeit figyelembe véve a város gazdaságának fejlesztésében a csúcstechnológia betelepítését kell szorgalmazni. Ezzel összefüggésben egymást erősítő gazdasági folyamatok beindítása szükséges.

2. - A környezetbarát, 21. századi technológiák meghonosításával Miskolcnak ki kell hagynia egy fejlődési lépcsőfokot, ha nem akar végleg leszakadó térség maradni.

3. - Az észak-magyarországi térségben Miskolc központi szerepének a környező településekkel való együttműködésben, a magyarországi régiók helyi képviseleteinek kialakításában, a közösségi energiatermelésben, illetve a városképben is meg kell jelennie. Ez utóbbinak része az átfogó, mindenre kiterjedő panelrekonstrukció is.

4. - A tudásalapú, innovatív gazdaságfejlesztésben elengedhetetlen a vállalkozásokat képviselő B.-A.-Z. Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Miskolci Egyetem, a szakképző intézmények és a város szerves együttműködése.

5. - Takarékos, a közpénzek felhasználására szigorúan odafigyelő, Miskolc költségvetését további hitelekkel nem terhelő gazdálkodásra van szükség. A városi cégekből kiszervezett egyes tevékenységeket újra városi hatáskörbe kell rendelni.

6. - Növelni kell a városnak mint munkaadónak a szerepét. Saját beruházásokat kell indítani, a pályázatokon a helyi cégeknek kell előnyt biztosítani. A helyi cégek összefogását, klaszterbe szerveződését támogatni kell, hogy nagyobb projektekben is vezető szerepet vállalhassanak.

7. - Az önkormányzati tulajdonú kiadatlan ipari telephelyeket, ingatlanokat használatra át kell adni azoknak a kis- és középvállalkozásoknak, amelyek új munkahelyeket teremtenek és foglalkoztatás-bővítést valósítanak meg.

8. - Ha önkormányzati beruházást végző vállalkozás alvállalkozót is igénybe vesz, az önkormányzatnak az alvállalkozók közvetlen kifizetését is szerződésbe kell foglalnia.

9. - A nagybefektető számára is megfelelő ipari parkokat kell létesíteni, a befektetőt pedig arra kell ösztönözni, hogy lehetőség szerint helyi beszállítókkal dolgozzon együtt.

10.- A vállalkozások számára non-profit pályázatfigyelő és támogató rendszer kiépítése szükséges. A helyi vállalkozások támogatására létre kell hozni egy Miskolc–Budapest–Brüsszel Információs Központot is.

11. - Támogatni kell a jól képzett munkaerő és a diplomás fiatalok helyben maradását – például önkormányzati bérlakás-programmal, ösztöndíjakkal, gyakorlati helyek kialakításával.

BIZTONSÁGOS MISKOLC

1. - Hatékony együttműködést alakítunki ki az önkormányzat, a kisebbségi önkormányzatok, a hatósági intézmény- és jogrendszer, a civil szféra, az egyházak, valamint Miskolc polgárai között.

2.- Munkahelyteremtő programokkal el kell érni, hogy minden családban legalább egy kereső legyen. Szociális bolthálózat kialakítását támogatjuk, amely a helyi, a város környéki és a hazai mezőgazdasági termelők minőségi termékeit részesíti előnyben.

3. - Tervünk a városi kórházak gazdálkodásának átalakítása, gazdasági társaságból közintézménnyé alakítása, az egészségügyi dolgozók számára közalkalmazotti jogviszony felajánlása.

4. - A házi- és gyermekorvosi ellátórendszer egységes irányítása, új körzethatárok kialakítása, az ügyeleti rendszer megújítása, az időskorúak otthoni egészségügyi felügyeletének biztosítása szükséges.

5. - A Szinva medrének rekonstrukciója, a patakpart kiépítése elengedhetetlen. A város határában a Sajó folyó megfelelő árvízvédelmének megteremtése a környékbeli önkormányzatokkal és a kormányzattal együttműködve történhet.

6. - Cselekvő szociálpolitikára van szükség: a passzivitásra serkentő juttatások helyett a segélyezés és a munkavállalás összekapcsolása, a segélyezésben tapasztalható visszásságok megszüntetése, a jogosultság szigorú ellenőrzése a feladat.

7. - A hátrányos helyzetű családok problémáinak csökkentése a gyerekek és a szülők helyzetére egyaránt megoldást kereső, egyszerre induló felzárkózási programokkal történhet.

8. - A családvédelmi szolgálat megerősítése, a pedagógusok felkészítése a roma gyerekek nevelésére, a feladatra vállalkozók számára premizálási rendszer kialakítása az önkormányzat feladata.

9. - Fontos a 4000 lyukói cigánycsalád számára külön intézményrendszer létrehozása helyben.

10. - Erős jegyzői jogkörre van szükség, helyi korlátozó rendeleteket kell életbe léptetni a kocsmák nyitva tartása, a közterületek tisztántartása, az illegális szemétlerakók felszámolása ügyében.

11. - A meglévő törvények és jogszabályok hatékony érvényesítésében a rendőrség, a tisztiorvosi szolgálat, a gyámügyi hatóságok közreműködésével az önkormányzatnak is részt kell vennie. Az intézkedési jogkörökkel is rendelkező közterület-felügyelet megerősítése, a térfigyelő kamerarendszer bővítése a városban szintén önkormányzati feladat.

ÉLHETŐ MISKOLC

1. - A városkörnyéki településekkel együtt kialakított energiaközösségekkel elérhetjük a lakosság lakásfenntartási költségeinek csökkenését, a gáz- és az áram árától való függőségét.

2. - Átfogó energiahatékonysági és panelrekonstrukciós programra van szükség, amely az energiahatékonysági-korszerűsítésen túl a társasházak belső megújítását is megoldja. Mindez munkahelyeket teremt és pozitív irányba alakítja a városképet.

3. - A tapolcai strandfürdő újjáépítését városi beruházásban kell megoldani, a 600 éves avasi pincesort borturisztikai központtá kell alakítani.

4. - Átgondolt közösségi közlekedésfejlesztési stratégiára van szükség. A városi tömegközlekedést az utazók igényeihez kell igazítani, a városi teherforgalom csökkentése érdekében meg kell oldani az iparterületek közvetlen tranzitelérését.

5. - Korszerűsítésre szorulnak a lillafüredi alagutak, a turistabuszok számára parkolókat kell létesíteni. Kerékpárút-hálózat kialakításával lehetőséget kell adni a városi alternatív közlekedésre. Át kell világítani a Zöld Nyíl projektet. Városi szabályzatot kell kidolgozni az útkarbantartás minőségének ellenőrzésére.

6. - Jelentősebb kedvezményeket kell kapcsolni a miskolci családoknak a Miskolc Kártyához.

7. - A Búza téri piaccal kapcsolatos problémákra a kereskedők és az árutermelők bevonásával kell megoldást találni, hogy a piac mindenki megelégedésére működjön.

8. - Minden városrészre önálló fejlesztési programot kell kidolgozni. Megoldandó feladatot jelent a hiányzó közművek kiépítése, az utcaburkolat-rehabilitáció, a csapadékvíz-elvezetés, a forgalomcsillapító és sebességcsökkentő megoldások, a közterület-rendezés, a közvilágítás javítása.

9. -Segítjük a helyi civil kezdeményezéseket, szorgalmazzuk olyan közösségek megalakítását, amelyek felelősséget éreznek és tesznek is lakókörnyezetükért.

10. - A városi tehetséggondozás rendszerét minden oktatási szintre ki kell dolgozni, az óvodától az egyetemig. A szakmát tanuló fiataloknak gyakorlati helyeket teremtenénk, akár a városi vállalatoknál. Fontos a Miskolcon hagyományokkal rendelkező sportágak tehetséggondozással egybekötött támogatása (pl. futball, kosárlabda, úszás, birkózás, vívás, sakk).

11. - Olyan közösségi terek létrehozására törekszünk a városrészekben, amelyek több generáció kikapcsolódását, hasznos időtöltését szolgálják. Ezek a terek kis városközpontként működhetnek, ez csökkenti a belváros terhelését és elősegíti a helyi közösségek kialakulását.

12. - Az önkormányzati képviselők feladatkörét át kell alakítani, hogy választókerületük érdekeit hatékonyan tudják képviselni.

 

Biztonság csak ott van, ahol van munkahely . Élhető város is csak ott van, ahol van munkahely A munkahelyteremtés mindennek az alfája és omegája. ” Ezek a polgármesteri program legfontosabb elemei” - fogalmazza meg Kriza Ákos.

„Közösen kell tennünk Miskolcért,
nekünk, miskolciaknak.”

 

Azonnali teendők Miskolcon

  Munkahelyteremtés

• Az önkormányzat pénzügyi helyzetének
stabilizálása

•  A közbiztonság megerősítése,
a meglévő szabályok betartása, betartatása;
a rend fenntartásában résztvevő szervek
hatékonyságának átvizsgálása, átcsoportosítás

•  A helyben munkát adó
kis- és középvállalkozások támogatása

•  A közhangulatot javító intézkedések,
az élhető Miskolc jövőképének megalapozása

 

nevjegy
Dr. Kriza Ákos
  • 1965-ben született
  • Orvos-közgazdász, egészségügyi menedzser
  • Tanulmányait a Marosvásárhelyi Orvostudományi Egyetemen és a Nyugat Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi karán végezte
  • 1990 óta szolgálja Miskolcot, orvosként, majd a MÁV Rendelőintézet igazgatójaként
  • Nős, két gyermek édesapja
  • Miskolc polgármestere 2010. október 3-tól, a választók többségének akaratából
fontos nekunk

polgármesteri levelek

2020. Január
HétHKSzeCSPSzoV
01  12345
026789101112
0313141516171819
0420212223242526
052728293031